+359 882 424 976 info@zemedelec1874.eu

ПРАВИЛНИЦИ

нч Земеделец 1874г.

Правилник за ползване на електронни устройства

ПРАВИЛА ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛ УСТРОЙСТВА
ПРАВО НА ПОЛЗВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННИТЕ УСТРОЙСТВА /ЕУ/ И ИНТЕРНЕТ ИМА ВСЕКИ РЕГИСТРИРАН ЧИТАТЕЛ НА БИБЛИОТЕКАТА СЛЕД ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВАЛИДНА ЧИТАТЕЛСКА КАРТА И ЧЛЕН НА ЧИТАЛИЩЕТО.
ПРИ ПОЛЗВАНЕ НА ЕУ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БИБЛИОТЕКАТА ПОТРЕБИТЕЛЯТ ВПИСВА ТРИТЕ СИ ИМЕНА И НАЧАЛНИЯ ЧАС НА ПОЛЗВАНЕ В РЕГИСТРАЦИОНЕН ДНЕВНИК ЗА ПОЛЗВАНЕ НА ЕУ, А СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РАБОТА И ПРЕДАВАНЕТО МУ НА БИБЛИОТЕКАРЯ – КРАЙНИЯ ЧАС.
ДЕЦАТА ПОД 12 Г. ПОЛЗВАТ ЕУ В ПРИСЪСТВИЕТО НА РОДИТЕЛ ИЛИ НАСТОЙНИК.
ВРЕМЕТО ЗА НЕПРЕКЪСНАТО ПОЛЗВАНЕ НА ЕУ ОТ ЕДИН ПОТРЕБИТЕЛ Е ДО 1 ЧАС. СЛЕД ИЗТИЧАНЕТО МУ Е ВЪЗМОЖНО УДЪЛЖАВАНЕ НА ВРЕМЕТО ЗА ПОЛЗВАНЕ ПРИ ЛИПСА НА ДРУГИ ЧАКАЩИ ЧИТАТЕЛИ.
ИНТЕРНЕТ И ЕЛЕКТРОННИТЕ УСТРОЙСТВА В БИБЛИОТЕКАТА СЕ ПРЕДЛАГАТ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНИ И НАУЧНИ ЦЕЛИ.
НЕ СЕ РАЗРЕШАВА:
– ТЕГЛЕНЕТО НА СОФТУЕР, ФИЛМИ, МУЗИКА.
– РАЗГЛЕЖДАНЕТО НА САЙТОВЕ, СЪДЪРЖАЩИ ПОРНОГРАФИЯ И НАСИЛИЕ.
– ИНСТАЛИРАНЕ НА НОВ СОФТУЕР ИЛИ ИЗТРИВАНЕ И МОДИФИЦИРАНЕ НА ВЕЧЕ ИНСТАЛИРАНИ СОФТУЕР, ПРОГРАМИ И ДОКУМЕНТИ.
– ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ПРЕДОСТАВЕНАТА ОТ БИБЛИОТЕКАТА ТЕХНИКА ЗА КОМЕРСИАЛНИ ЦЕЛИ.
– НАРУШАВАНЕ ЗАКОНИТЕ, СВЪРЗАНИ С ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА СОБСТВЕНОСТ И АВТОРСКИ ПРАВА.
БИБЛИОТЕКАРЯТ Е ЗАДЪЛЖЕН ДА СЛЕДИ ЗА СПАЗВАНЕТО НА ПРАВИЛАТА И ДА ПРЕДПРИЕМЕ НЕЗАБАВНИ ДЕЙСТВИЯ ПРИ КОНСТАТИРАНЕ НА НАРУШЕНИЕ КАТО ПРЕКРАТИ ДОСТЪПЪТ НА ПОТРЕБИТЕЛЯ ДО ЕУ И ИНТЕРНЕТ.
ПРИ МЕХАНИЧНА ПОВРЕДА НА ЕУ ПО ВИНА НА ПОТРЕБИТЕЛЯ, ТОЙ Е ДЛЪЖЕН ДА ЗАПЛАТИ СТОЙНОСТТА МУ.
ЗА КРАЖБА НА ЕУ СЕ ТЪРСИ НАКАЗАТЕЛНА ГРАЖДАНСКА ОТГОВОРНОСТ СЪГЛАСНО СЪЩЕСТВУВАЩАТА ЗАКОНОВА УРЕДБА В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ.

Стани партнор

Подай ръка на българското читалище!