+359 882 424 976 info@zemedelec1874.eu

ПРАВИЛНИЦИ

нч Земеделец 1874г.

Правилник за приемане на непоискани дарения

 

 1. ДАРЕНИЯТА СА ВАЖНА ЧАСТ ОТ ИЗГРАЖДАНЕТО И РАЗВИТИЕТО НА БИБЛИОТЕЧНИЯ ФОНД НАРЕД С ПОКУПКАТА НА БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ. БИБЛИОТЕКАТА Е ОТВОРЕНА ЗА ДАРЕНИЯ, НО НЕ МОЖЕ ДА ПРИЕМЕ ВСИЧКО, А САМО ОНЕЗИ МАТЕРИАЛИ, КОИТО ОТГОВАРЯТ НА ТЕКУЩИТЕ НУЖДИ И ПРИОРИТЕТИ НА ЧИТАТЕЛСКАТА АУДИТОРИЯ.
 2. ПРАВО НА БИБЛИОТЕКАТА Е ДА ОПРЕДЕЛИ ОТ КАКВИ ДАРЕНИЯ ИМА НУЖДА- Т.Е. ДАЛИ ДА ИНВЕНТИРА ДАРЕНИТЕ КНИГИ.
 3. БИБЛИОТЕКАТА ПРИЕМА САМО ТАКИВА ДАРЕНИЯ, КОИТО СЪОТВЕТСТВАТ НА ИЗИСКВАНИЯТА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР, ИЗПОЛЗВАНИ ПРИ ПОКУПКАТА НА НОВИ БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ.
 4. НЕ СЕ ПРИЕМАТ ДОКУМЕНТИ В ЛОШО ФИЗИЧЕСКО СЪСТОЯНИЕ, МАТЕРИАЛИ, СЪДЪРЖАЩИ ОСТАРЯЛА ПО СЪДЪРЖАНИЕ ИНФОРМАЦИЯ ИЛИ МИНАЛИ ТЕЧЕНИЯ ОТ ПОПУЛЯРНИ ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ, ОСВЕН АКО СЛЕД ПРОВЕРКА В КАТАЛОГА НА БИБЛИОТЕКАТА НЕ СЕ ПРЕЦЕНИ, ЧЕ Е НЕОБХОДИМО ДА ПОСТЪПЯТ ВЪВ ФОНДА И.
 5. ДАРЕНИЯ, КОИТО НЕ СЕ ВКЛЮЧАТ В БИБЛИОТЕЧНИЯ ФОНД СЕ ВРЪЩАТ НА ДАРИТЕЛЯ . АКО ДАРИТЕЛЯ В МОМЕНТА НА ДАРЕНИЕТО НЯМА ПРЕТЕНЦИИ КЪМ БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ, КОИТО БИБЛИОТЕКАТА НЕ ВЪЗНАМЕРЯВА ДА ВКЛЮЧИ ВЪВ ФОНДА СИ, БИБЛИОТЕКАТА ПОСТЪПВА С ТЯХ ПО СВОЯ ПРЕЦЕНКА,.
 6. ДАРЕНИЯТА СЕ ПРИЕМАТ ОТ БИБЛИОТЕКАРЯ..
 7. ПРИ ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ДАРЕНИЕТО ДАРИТЕЛЯ ЗАЯВЯВА ДАЛИ ЖЕЛАЕ ДА ПОЛУЧИ „АКТ ЗА ДАРЕНИЕ“/БЛАГОДАРСТВЕНО ПИСМО ЗА ПО-ГОЛЕМИ И ЗНАЧИМИ ДАРЕНИЯ/.
 8. БИБЛИОТЕКАТА НЕ ПРИЕМА АНОНИМНИ ДАРЕНИЯ С ЦЕЛ, В НЕЯ ДА НЕ ПОПАДНАТ НЕЗАКОННО ИЗДАВАНИ ИЛИ ОТКРАДНАТИ МАТЕРИАЛИ.
 9. БИБЛИОТЕКАТА НЕ ПРИЕМА РАЗХОДИТЕ ПО ДОСТАВКАТА И ТРАНСПОРТА НА ДАРЕНИЯТА, ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ТЕ СА ИЗКЛЮЧИТЕЛНА ЦЕННОСТ.
 10. БИБЛИОТЕКАТА ПОЛУЧАВА ПЪЛНИ ПРАВА НА СОБСТВЕНОСТ ВЪРХУ ДАРЕНИЕТО И МОЖЕ ДА СЕ РАЗПОРЕЖДА С НЕГО КАКТО НАМЕРИ ЗА ДОБРЕ.
 11. ДАРЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ, КОИТО СА ИНВЕНТИРАНИ И ПРИЕТИ ВЪВ ФОНДА, ПОДЛЕЖАТ НА ОТЧИСЛЯВАНЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРИЕТИТЕ В БИБЛИОТЕКАТА ПРАВИЛА НА ВТОРИЧНИЯ ПОДБОР.
 12. АКО ДАРЕНИТЕ БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ СА БЕЗ ЦЕНИ ИЛИ НЕ НОСЯТ ПАЗАРНИ ЦЕНИ, ТЕ СЕ ОЦЕНЯВАТ ОТ НАЗНАЧЕНА КОМИСИЯ И С ТЕЗИ ЦЕНИ СЕ ЗАВЕЖДАТ В ИНВЕНТАРНАТА КНИГА И КНИГАТА ЗА ДВИЖЕНИЕ НА БИБЛИОТЕЧНИЯ ФОНД.
 13. БИБЛИОТЕКАТА НЕ ПОСТАВЯ ЕТИКЕТИ С ИМЕТО НА ДАРИТЕЛЯ НА БИБЛИОТЕЧНИТЕ ДОКУМЕНТИ, ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО СА ЧАСТ ОТ ЛИЧНИТЕ КОЛЕКЦИИ НА ВИДНИ ЛИЧНОСТИ ИЛИ ИНСТИТУЦИИ.
 14. РЕГИСТРАЦИЯТА И КАТАЛОГИЗАЦИЯТА НА ДАРАНИТЕ ДОКУМЕНТИ СЕ ИЗВЪРШВА НАРЕД СЪС ЗАКУПЕНИТЕ БИБЛИОТЕЧНИ ДОКУМЕНТИ, А НЕ ПРИОРИТЕТНО.
 15. ЧИТАЛИЩЕТО ИМА ПРАВО ДА РАЗГЛАСЯВА ДАРЕНИЯТА И ИМЕНАТА НА ДАРИТЕЛИТЕ, ЗА ДА ПОЛУЧАТ ОБЩЕСТВЕНО ПРИЗНАНИЕ И ОЦЕНКА НА ДАРИТЕЛСКИЯ ЖЕСТ, ОСВЕН В СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ДАРИТЕЛЯТ ИСКА ДА ОСТАНЕ АНОНИМЕН ЗА ОБЩЕСТВЕНОСТТА.
 16. СЛЕД ОБРАБОТКА НА ДАРЕНИЯТА ТЕ ОТИВАТ ПО НАПРАВЛЕНИЕ В СЪОТВЕТНИЯ ФОНД СЪГЛАСНО ПРАВИЛАТА В БИБЛИОТЕКАТА И ЦЯЛАТА КОЛЕКЦИЯ СТАВА ДОСТЪПНА ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВИЛНИКА ЗА ПОЛЗАВНЕ НА БИБЛИОТЕКАТА.

Стани партнор

Подай ръка на българското читалище!