+359 882 424 976 info@zemedelec1874.eu

Детско шоу

нч Земеделец 1874г.

Детско шоу

Една от основните дейности на Читалище „Земеделец 1874” е решаване на местни проблеми свързани с деца и младежи и възможности за детско развитие в общността. Нашата задача е да мобилизираме гражданите и гражданската енергия за промяната в детското и младежко развитие, която кара младите хора да се чувстват по добре със себе си, с другите, с обществото, в което живеят.
Вече 22 години (първото 1996 година) читалището организира и провежда традиционно детско шоу през месец август „На гости при баба”, на което събира на едно място около 70 талантливи деца. Водещ и сценарист на шоуто е актрисата Минка Сурдулова от Ново село. Целта е чрез организиране и провеждане на съвременни атрактивни форми като детско шоу подрастващото поколение да се запознае, изучи и пресъздаде богатството на автентичния фолклор. Да се привлекат местните деца, но акцентът е гостуващите внуци от други градове и други държави, които са по-далече от баба и дядо, от фолклора, говора и традиционните празници в селото. На шоуто всяко дете има възможността да се изяви, да покаже своя талант с песен, танц и драматизация, да се научи на сценично изкуство с помощта на нает специалист артист. Като се запознаят с общото и уникалното в местния фолклор, като имат възможност да сравнят фолклора в общината и в съседните държави, децата ще обогатят своите знания за бита и културата на своите предци, съхранени във времето, ще се научат да обичат и почитат народа си.

Стани партнор

Подай ръка на българското читалище!