НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ
"ЗЕМЕДЕЛЕЦ" 1874

С. НОВО СЕЛО

ОБЛ. ВИДИН

Н.Ч.Земеделец 1874
Любителски състави 

Ансамбъл за изворен фолклор
Танцова формация „Гъмза”
Детски танцов състав
Женски битов хор
Духова музика 

Детски и младежки клубове

Компютърен клуб
Клуб за народни танци “ГЪМЗИЧКА”
Театрален клуб
Клуб за рисуване 

Библиотеката

Обществен Информационен ЦентърНАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ
"ЗЕМЕДЕЛЕЦ" 1874

Сто и четиридесет години това културно светилище е пазител на българската духовност, образователен, информа-ционен център и школа за родолюбие. Пътят му започва през далечната 1874 година, когато Колчо Сандуловъ, Мито Никовъ, Сандо Николовъ, Петъръ Колчовъ, Иван Белчев и още 54 родолюбиви будни новоселяни решават да основат читалище с името „Братска дружина „Земеделецъ”, по-късно 1895 г. – „Ученолъбиво дружество „Надежда” и през 1922 г. се изработва елипсовиденъ печатъ съ надписъ – Читалище „Земеделецъ”/от Летописната книга/.

Земеделец 1874

Н.Ч. "Земеделец" 1874 публикува

Стани Партньор

"Подай ръка на българското Народно читалище"

Нашите партньори

сподели