+359 882 424 976 info@zemedelec1874.eu

Река Дунав

нч Земеделец 1874г.

Река Дунав и дунавското крайбрежие

    Дунав е втората по дължина река в Европа и е от най-съществено значение за Община Ново село. Обхваща северната граница с Румъния с дължина от 16,5 км или от км 821 до км 838 на реката. Три от петте съставни села на общината са разположени на брега на Дунав, това са Ново село, Флорентин и Ясен. Българският бряг е по-висок от румънския, но е изключително податлив на разрушаване. Почти изцяло залесен против ерозия с акация и тук там върба и топола, брегът е прекрасно място за разходки, пикник, плаж, къмпинг с палатка и разбира се риболов. Срещат се сладководните риби червеноперка, платика, морунаж, кротушка, бяла риба, бабушка, сом, костур, щука, клен, шаран, скобар, моруна, чига, пъструга, уклей, попче, мряна, бял амур, толстолоб, налим, распер, вретенар, дунавска скумрия и др. 
    С Дунав са свързани и някои празници и събития в населените места от общината. Всяка година на 6ти януари Богоявление /Йордановден/ в трите села, разположени на реката, се извършва ритуалното хвърляне на кръста в р. Дунав. В Ново село се организира литийно шествие от църквата „Св. Николай” до брега на реката. На 29ти юни с. Ясен отбелязва Деня на река Дунав. Празникът се чества вече 5 години, като се е превърнал във втори селски събор и се утвърждава като добра местна традиция. Край брега се играят хора и се яде курбан – чорба от дунавска риба. 
    Устието на малката рекичка Потока, вливаща се в Дунав и преминаваща през землището на с. Флорентин, е най-ниската част в Община Ново село – 33 м н.в. В Ново село и Ясен надморската височина на брега е около 40 м, което дава предпоставки за образуването и запазването на плажна ивица. Има няколко удобни места за плажуване в района, това са плажовете, разположени в селата Ново село и Ясен. Има и места, разположени извън населените места. Те са уединени, тихи и с възможност за прохлада в разположените наблизо дървета. Такива има обособени между Ново село и Връв в местността „Прунд”, между Ново село и Флорентин в местността „Камъка”, между Ясен и Гомотарци в местностите „До село” и „Дунавски бряг”. Два наносни острова са се образували в тази част на реката. Единият е при Флорентин, а другият при Ясен. При ниски води островите се разрастват, а при с. Ясен се виждат останки от корпуса на потънала римска галера.  
    Плажът в Ново село е разположен югоизточно от пристанището, в близост до централните части на населеното място. Простира се на площ от 1 500 м2 и е любимо място на местните жители и гостите на селото през летните месеци. Достъпът до него е осигурен чрез удобен асфалтиран път. Плажът се обслужва от две каравани, предоставящи студени напитки, мезета, сладолед и приятна музика на плажуващите. Плажът в Ново село /км 833/ е първата спирка на Международната туристическа регата по р. Дунав ТИД. Това е най-популярният поход с лодки по р. Дунав, в който се включват любители на водните спортове не само от страните по поречието на голямата европейска река, но и от други континенти. Община Ново село всяка година посрещна гостите от ТИД, като им осигурява екотоалетни, модерни душове, огледала и мивки, осветление и възможност за ползване на електроенергия от гребците. Бивакът се охранява от МВР и Гранична полиция. Културната програма в първата вечер на българска територия включва традиционно новоселско хоро на мегдана под звуците на духова музика. 
    Плажът в с. Ясен е отдалечен на 15 км от гр. Видин и също е от голямо значение за общината. Разположен е в най-северозападната част на селото, достъпен чрез асфалтиран път и обхващащ площ от 850 м2. Също както в Ново село и тук има каравана, предлагаща на плажуващите приятна обстановка край Дунав. В непосредствена близост е разположена чешма с изворна вода, изградена през 1927г. През 2008г. по проект на областна администрация Видин на брега, непосредствено до чешмата, се обособява рибарско селище. В него има изградена детска площадка, беседки, барбекю и пейки. 
    Освен плажовете, друго притегателно място са живописните местности, разположени край реката. Най-известната сред тях е „Камъка”, представляваща гориста местност, разположена на около 3 км от центъра на Ново село в източна посока, наречена така заради старата каменоломна, разположена в нея. Теренът е разнообразен, преобладават склонове, но има и удобни за пикник полянки. През 60те години на миналия век бе изграден почивен лагер, който в момента е разбит и разграбен. Лагерът е разполагал с 2 хижи, ресторант, бунгала и 2 спортни игрища. В местността се намира единствената изворна чешма в селото. Около нея е имало 2 рибарника. Край брега е разположена и Първа помпена станция на напоителната система Ново село. В местността има и стар бункер. По крайбрежието растат върби, а останалата част от горските масиви е от широколистни гори, предимно от акация. Малка част е залесена от местните ученици през 70те години с иглолистни насаждения. В крайните източни части има овощни градини от круши и сини сливи. Тук се срещат интересни растителни видове и билки, като Sarcoscypha coccinea – Керино ухо /Бабино ушенце/, защитеното от изчезване растение Convolvulus althaeoides – Ружевидна поветица, включено в Червената книга на България, което в България се среща само на територията на община Ново село, Corydalis bulbosa s. cava – петльови гащи /петлец/, синчец, кукуряк и др. Други живописни местности край р. Дунав са „Бахчата” край Флорентин, известна с голямата чешма и останките от римската крепост Флорентиана и стара турска баня; „Хоага” край Ясен с изградените през 50те години на миналия век рибарници; „До село” и „Дунавски бряг” край Ясен с богата растителност и красиви гледки към реката. 
    В Ново село и днес има метеорологична станция, в миналото е имало действащо пристанище и митнически пункт. Дунавът е път за нашите комуникации. От Ново село започва България. Този комуникационен канал е част от модерността на Ново село – къщи като във Виена, дантели от Виена, вино за Унгария, за Австрия, за Германия. Реката не само разделя, тя е и мост, медиатор. Новоселянинът е много любознателен и толерантен към чуждото. Географски той е добре ориентиран, познава съседите си, научава езика им , познава слабостите и предимствата на другите и се учи от тях. Търговията с Австро-Унгария, износът на новоселско вино, купуването на чуждестранни стоки водят до разширяване на кръгозора. Търговията по реката и много важна за благосъстоянието на хората. Риболовът също има основно значение ката поминък и като култура. Много семейства се препитават и до днес от риболов. Изключително интересни са фамилните имена и прякори, рибарската терминология и др., които показват огромното влияние на реката върху психологията, езика и историята на селото. Реката е част от нашата история. Тя е граница, която често е била нарушавана. По време на Априлското въстание населението масово бяга от зверствата на турците и се спасява във Влашко. Във всеки дом се пазят и се предават от поколение на поколение спомени за тези тежки времена. 
    Мястото на реката в местния фолклор. Дунав като самостоятелна митологема в южнославянския и балкански фолклор продуцира множество представи, формулиращи монолитния митологичен образ на реката, неговата универсалност и уникалност. Много са календарните празници и обичаи, които са свързани с реката. Най-непроменен остава Йордановден. Всяка година „съ фърля кръс“(хвърляне на кръст) в предварително осветените води на реката. 
    Обичаят „Пъпъруда“(Пеперуда) завършва с къпане в реката. Тъй като реката се смята за медиатор и най-бързо пренася даровете за починалите близки, то всички погребални и поменни обичаи включват поне един момент, свързан с водата (пускане на кратунки по реката и др.). Когато завърши жътвата и се смели първото брашно, от него се замесва обредно хлебче, което се пуска по реката. Водата най-бързо го пренася до вашите мъртви. А близките от оня свят също се грижат за благополучието, за успеха на добрата реколта. 
    Как се вписва реката в ежедневието и как тя става част от ежедневието на новоселяни днес. В мисленето на новоселяни реката е преди всичко „живот“ и развлечение. „На Дунов „е пълно с преживявания. Там се играят карти, шах, табла, там се плува и гребе, там се пуши и пие, там се срещат влюбените, там се пере, вее боб… Имаш ли време за развлечения, за забавления, иди там. Там е „наш курорт“. Самото понятие „на Дунов“ се превръща във вербален код за свободно време. Съвременността променя визията и се върви към модерност чрез заведенията и дискотеките на брега. 
    Въпреки различията в годините, младото поколение с интерес слуша разказите за стари времена, за заледяванията на реката, за търговията по нея и за улова едно време. Но днес реката е най-вече забавление. Тотално погледнато традиционната фолклорна представа за реката е претърпяла съществени изменения, но все пак се е съхранила и се е превърнала в един от културните кодове на новата идентичност. 

Стани партнор

Подай ръка на българското читалище!